Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Godlewski Aleksander (Dyrektor Szkoły) - przyroda, biologia
Kierkla Bogusław - matematyka, historia, fizyka (wychowawca klasy VII)
Czerniawska Emilia - religia
Godlewski Mateusz - wychowanie fizyczne, technika ( wychowawca klasy IV)
Korenkiewicz Agata - nauczanie zintegrowane (klasa III)
Karbowski Paweł - język angielski, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa (wychowawca klasy VIII)
Krysiuk Henryk - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (wychowawca klasy VI)
Godlewska Marianna - wychowanie fizyczne, biblioteka
Kunda Małgorzata - oddział przedszkolny
Maksimowska-Doroszko Marianna - geografia, biologia
Gołębiowska Krystyna - język polski, plastyka, muzyka ( wychowawca klasy V)
Pawłowicz Zdzisław - chemia, fizyka
Gawrylczyk Ewelina - język rosyjski
Buy now