Historia Szkoły

4 dekady nauczania

Historia naszej szkoły

Historię Szkoły Podstawowej w Jaziewie przedstawiam od 13 września (sobota) 1969 roku kiedy to nastąpiło przeniesienie Szkoły Nr1 (Jaziewo kolonie) do nowej szkoły wybudowanej w czynie społecznym we wsi Jaziewo.

Data ta zamyka działalność szkoły w starym budynku szkoły, który był budowany w 1938 roku, a oddany do użytku w 1950 roku. W starym budynku szkoły została utworzona Szkoła Nr2 dla dzieci Mogielnic i kolonii Jaziewa z klasami I-IV. W szkole tej uczyć została Helena Kozłowska.

Nowo oddana do użytku szkoła stała się kością niezgody między Mogielnicami a Jaziewem. Mieszkańcy z Mogielnic za wszelką cenę chcieli, aby szkoła była na starym miejscu, bo posyłanie dzieci do nowej szkoły było im uciążliwe. Sprawa ta otarła się nawet o Ministerstwo Oświaty.

Oficjalne oddanie szkoły do użytku nastąpiło w dniu 15 września 1969 roku z udziałem mieszkańców Jaziewa, Inspektora Oświaty Jana Renkiewicza, przedstawicieli władz powiatowych i partyjnych. Kierownikiem Szkoły był Bronisław Kozłowski. W związku z wzrastającą liczbą dzieci w sierpniu 1971 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Powołano komitet rozbudowy szkoły w składzie: Sieńko Edward, Skorupa Ryszard, Murawski Leopold, Kalinowski Tadeusz, Kosakowski Józef , Szmygel Józef i Bronisław Kozłowski.

Prace przy rozbudowie rozpoczęły się jesieniš 1971 roku, a trwały z przerwami aż do sierpnia 1976roku. Duże zasługi w rozbudowie szkoły oddał ówczesny redaktor Polskiego Radia Władysław Żesławski. Bardzo duży wkład był Wojska Polskiego. Dowództwo WOW przekazało dużš sumę pieniędzy (800tys. zł) na prace wykończeniowe.

20 listopada z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz i licznie zgromadzonych mieszkańców wsi odbyła się podniosła uroczystość otwarcia szkoły.

Szkoła Podstawowa w Jaziewie wyróżniała się czynnym życiem harcerskim pod opieką Pani Heleny Kozłowskiej, była i jest placówką wypełniająca swoje zadania edukacyjne we współpracy z lokalnym środowiskiem.

W dniu 25 czerwca 1988 roku po 33 latach pracy pedagogicznej, a po 27 latach na stanowisku kierowniczym odszedł na zasłużoną emeryturę Dyrektor Szkoły Bronisław Kozłowski, który najlepsze swoje lata poświęcił szkole, dzieciom i miejscowemu środowisku.. W czasie długoletniej pracy położył ogrom pracy przy budowie dwóch budynków w czynie społecznym, dbał o coraz lepsze wyniki nauczania. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, odznaczony Zasłużony Białostoczczyźnie, Medalem 40-lecia PRL, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Dyplomem-Harcmistrza Polski Ludowej.

Nowym Dyrektorem Szkoły został Aleksander Godlewski , który swoje obowiązki pełni do dnia dzisiejszego/ Od 1.05.1990r do 31.08.1991r. Dyrektorem był Stanisław Markowski./ Z chwilą wprowadzenia reformy oświaty szkoła jest obecnie 8-klasowa z oddziałem przedszkolnym.

Buy now